รายละเอียด
เรื่อง: กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร