รายละเอียด
เรื่อง: รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปวส. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ประจำปี 2560 ระดับภาคเ

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปวส. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ประจำปี 2560 ระดับภาคเหนือ ณ วท.อุทัยธานี