รายละเอียด
เรื่อง: รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาคเหนือ ทักษะการขายสินค้าอ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาคเหนือ ทักษะการขายสินค้าออนไลน์