รายละเอียด
เรื่อง: กิจกรรมโครงการปันน้ำใจพี่ช่วยน้อง ปีที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านเลเคาะ จังห

กิจกรรมโครงการปันน้ำใจพี่ช่วยน้อง ปีที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านเลเคาะ จังหวัดตาก