รายละเอียด
เรื่อง: กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์พี่น้อง ระหว่างนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกคอมพิวเ

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์พี่น้อง ระหว่างนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกคอมพิวเตอร์