รายละเอียด
เรื่อง: กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA) จังหวัดก

กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA) จังหวัดกรุงเทพ